PHP Classes

File: language/lang.ini

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   Separation Database Queries   language/lang.ini   Download  
File: language/lang.ini
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Separation Database Queries
Database access trait using PDO
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,165 bytes
 

Contents

Class file image Download
[pl] WITAJ="Witaj" RANGA="Ranga:" WITAJ_W_FIGURE_MAN="Witaj w Figure Man" PIENIADZE="Pieni?dze:" UMIEJETNOSCI_GRAF="Umiejetno?ci Graficzne" UMIEJETNOSCI_PROGRA="Umiejetno?ci Programisty" UMIEJETNOSCI_NEGOCJA="Umiejetno?ci Negocjacyjne" UMIEJETNOSCI_PERSON="Umiejetno?ci Personalne" SPRZEDAZ="Sprzeda?:" WYKSZTALCENIE="Wykszta?cenie:" WALUTA=" z?" ROZRYWKA="Rozrywka:" ZACHOWANIE="Zachowanie:" ENERGIA="Energia:" ZDROWIE="Zdrowie:" SREDNIE="?rednie" PODSTAWOWE="Podstawowe" KOMPUTER="Komputer Punkty:" MONITOR="Monitor Punkty:" TELEFON="Telefon Punkty:" INTERNET="Internet Punkty:" /* Kontakt */ KONTAKT_BUTON_WYSLIJ="Wy?lij" KONTAKT_FILDSET="Kontakt:" KONTAKT_MESAGE="Tre??" /* Menu */ MENU_CHAT="Czat" MENU_PRACA="Praca" MENU_BIURO="Biuro" MENU_SKLEP="Sklep" MENU_ROZRYWKA="Rozrywka" MENU_REGULAMIN="Regulamin" MENU_KONTAKT="Kontakt" MENU_WYLOGUJ="Wyloguj" /*Belka */ BELKA_PUNKTY="Punkty :" BELKA_PUNKTY_USER="Punkty User :" BELKA_PUNKTY_KOMPUTER="Punkty Komputer :" BELKA_WSZYSTKIE_GRY="Wszystkie Gry :" BELKA_WYGRANE_GRY="Wygrane Gry :" BELKA_PRZEGRANE_GRY="Przegrane Gry :" START="Start" FQU="Zbiór Pyta?" REGULAMIN="Regulamin" ZALOGUJ= "Zaloguj" WYLOGUJ= "Wyloguj" KONTAKT="Kontakt" REJESTRACJA="Rejestracja" PRZYWROC_HASLO="Przywró? Has?o" WSZYSTKICH_STRON="Wszystkich Stron w Surfie" KONT_AKTYWNYCH="Kont Aktywnych" ONLINE="Odwiedzaj?cy" WSZYSTKICH_ODWIEDZAJACYCH="Wszyscy Odwiedzaj?cy" WSZYSTKICH_BANEROW="Wszystkich Banerów" WSZYSTKICH_AUKCJI_EBAY="Wszystkich Aukcji eBay" WSZYSTKICH_GOOGLE="Wszystkich +Google" WSZYSTKICH_FACEBOK="Wszystkich laik facebooka" WSZYSTKICH_ALLEGRO="Wszystkich Aukcji Allegro" PROFIL="Profil" DODAJ_STRONE="Dodaj Stron?" DODAJ_BANER="Dodaj Baner" DODAJ_FACEBOOK="Dodaj Facebook" DODAJ_GOOGLE="Dodaj Google" DODAJ_EBAY="Dodaj eBay" DODAJ_ALLEGRO="Dodaj Allegro" DODAJ_LINK="Dodaj Link" DODAJ_REKLAME="Dodaj Reklam?" WYPLATY="Wyp?aty" DOKUP_PUNKTY="Do kup Punkty" WYMIEN_PUNKTY="Wymie? Punkty" DODAJ="Dodaj" FINANSE="Finanse" DO_ZOBACZENIA="Do zobaczenia Ponownie !" WITAJ_W_BEARSURF="Witaj w Figure Man Serwis po?wi?cony jest Separation Database Quires." [en] WITAJ="Hello" RANGA="Rank:" WITAJ_W_FIGURE_MAN="Welcome you Figure Man" PIENIADZE="Money:" UMIEJETNOSCI_GRAF="Skills Graphic" UMIEJETNOSCI_PROGRA="Skills Developer" UMIEJETNOSCI_NEGOCJA="Negotiation skills" UMIEJETNOSCI_PERSON="Personal skills" SPRZEDAZ="Sale:" WYKSZTALCENIE="Education:" WALUTA=" $" ROZRYWKA="Entertainment:" ZACHOWANIE="Behavior:" ENERGIA="Energy" ZDROWIE="Health" SREDNIE=" Average" PODSTAWOWE="Basic" KOMPUTER="COMPUTER" MONITOR="MONITOR" TELEFON="PHONE" INTERNET="INTERNET" /* Kontakt */ KONTAKT_BUTON_WYSLIJ="Send" KONTAKT_FILDSET="Contact:" KONTAKT_MESAGE="Mesage" /* Sklep */ KUP="Buy" CENA="Price" PRZEDMIOT="Item:" SKLEP-PRZEDMIOTY="Shop Items" /* Menu */ MENU_CHAT="Chat" MENU_PRACA="Work" MENU_BIURO="Office" MENU_SKLEP="Shop" MENU_ROZRYWKA="Entertainment" MENU_REGULAMIN="Bye-laws" MENU_KONTAKT="Contacts" MENU_WYLOGUJ="Log out" /* Belka */ BELKA_PUNKTY="Point :" BELKA_PUNKTY_USER="Point User :" BELKA_PUNKTY_KOMPUTER="Point Komputer :" BELKA_WSZYSTKIE_GRY="Total Games :" BELKA_WYGRANE_GRY="Winner Games :" BELKA_PRZEGRANE_GRY="Lost game :" START="Home" FQU="FAQ" REGULAMIN="Bye-laws" ZALOGUJ= "Log in" WYLOGUJ= "Log out" KONTAKT="Contacts" REJESTRACJA="Register" PRZYWROC_HASLO="Restore Password" WSZYSTKICH_STRON="All parties in surfi" KONT_AKTYWNYCH="Active accounts" ONLINE="Online" WSZYSTKICH_ODWIEDZAJACYCH="All Visitors" WSZYSTKICH_BANEROW="All Banners" WSZYSTKICH_AUKCJI_EBAY="All eBay auctions" WSZYSTKICH_GOOGLE="All +Google" WSZYSTKICH_FACEBOK="All laik facebooka" WSZYSTKICH_ALLEGRO="All auction Allegro" PROFIL="Profile" DODAJ="Add" DODAJ_STRONE="Add Site" DODAJ_BANER="Add Banner" DODAJ_FACEBOOK="Add Facebook" DODAJ_GOOGLE="Add Google" DODAJ_EBAY="Add eBay" DODAJ_ALLEGRO="Add Allegro" DODAJ_LINK="Add Link" DODAJ_REKLAME="Add advertisement" WYPLATY="Withdrawals" DOKUP_PUNKTY="To buy points" WYMIEN_PUNKTY="Replace Points" FINANSE="Finance" DO_ZOBACZENIA="See you again!" WITAJ_W_BEARSURF="Welcome to figure Man Service dedicated to the exchange of Separation Database Quires"