PHP Classes

File: README.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger  >  Responsive CSS Class  >  README.md  >  Download  
File: README.md
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Responsive CSS Class
Output CSS and JavaScript to adapt to browser
Author: By
Last change: Update README.md
Update README.md
Date: 1 month ago
Size: 2,998 bytes
 

Contents

Class file image Download
CssResponsive & CssBrowser & CssVersion & Open Graph Facebook & framework Bootstrap & Font Google & meta tag

=============

Responsive CSS is a class to handle pages html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. 
Class is designed to load the appropriate CSS styles depending on the browser like Mozilla, IE, etc.
Class also recognize the screen resolution, thus adapting to a device such as tablet, phone, etc. 
By reading the right style for your device. Identifies the version of the style supported by your browser.
All this results in a significant acceleration loading, 
because they are charged only the styles that are just at the time needed. 
In the classroom you will find a few other things you need to use a web page that may help facilitate the work. 
Check javascript, cookiesmedia etc. Class will prepare more efficiently css responsieive
for devices and for our applications.
Faceboke 
Added support for the Protocol Open Graph Facebook
Added support for the framework Bootstrap
The class made ​​every google font support. 
Now in an easy way that you can make the font on the page. 
You get to choose from 10 pieces
Determination html meta data such as author, description, 
keywords, telephone number, responsive, copyright, robots, google verification
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Css Responsive jest to Klasa do obsługi  stron html5, jQuery,  CssResponsive,   CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. 
Klasa ma za zadanie  wczytywania  odpowiednich styli css w zależności od przeglądarki
np. Mozilla , IE itd. Klasa ponadto rozpoznaje rozdzielczość ekranu,
co za tym idzie dostosowuje się do danego urządzenia np. tabletu, 
telefonu itp. Wczytując odpowiedni styl dla tego urządzenia. 
Rozpoznaje także wersję obsługiwanego stylu przez przeglądarkę.
Wszystko to powoduje znaczne przyśpieszenie wczytywania strony, 
dlatego że są pobierane tylko te style, które są akurat w danym momencie potrzebne. 
W klasie znajdziemy jeszcze parę innych potrzebnych rzeczy do obsługi strony WWW,  
które mogą  nam ułatwić pracę. Sprawdzenie obsługi javascript, cookiesmedia itp.  
Klasa pozwoli bardziej wydajniej przygotowywać
css responsieive dla urządzeń a także dla naszych aplikacji.

 Dodano obsługę Protokółu Open Graph Facebook
 Dodano obsługę framework Bootstrap
 Do klasy dołożono obsługę czcionek firmy google.
 Teraz w łatwy sposób możesz dołożyć
 interesujące cię czcionki do strony.
 Do wyboru dostajemy 10 szt. 
 Określenie meta danych dla html takie jak:
 autor, opis, słowa kluczowe, numer telefonu, responsive, copyright, robots, google kod verification
 
 Demo do przetestowania link
 http://www.prezenty-zyczenia.pl/class_responsive/index_fb_go_meta-v2.php
 
 Opis funkcjonalności i co zmieniono w v2
 http://www.joomla-cms.com.pl/pl/class-php/responsive-css-v2.html
For more information send a message to info at phpclasses dot org.